Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 21580639
Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "Комерційний Індустріальний Банк"
Дата, на яку складено інформацію: 22.02.2021
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися